Specjalistyczna działalność
w zakresie prac
inwestycyjno-remontowych.

Informacje

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I


Zarząd Spółki ENERGOPAK S.A. w Koninie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie spółki:
ENERGOPAK S.A.
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
Pokój 223

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI II

Zarząd Spółki ENERGOPAK S.A. w Koninie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI III

Zarząd Spółki ENERGOPAK S.A. w Koninie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI IV

Zarząd Spółki ENERGOPAK S.A. w Koninie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI V

Zarząd Spółki ENERGOPAK S.A. w Koninie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

O Firmie

ENERGOPAK S. A.

Firma ENERGOPAK Sp. z o.o. została utworzona i zarejestrowana w dniu 03.11.1989.
Rozpoczęła swoją działalność w obsłudze inwestycyjno – remontowej energetyki oraz świadczeniu specjalistycznych usług budowlanych
i remontowych.

W grudniu 1995 została przekształcona w spółkę akcyjną.

Obecnie prowadzimy działalność w zakresie prac: remontów oraz modernizacji w branży energetycznej, papierniczej oraz chemicznej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, a pracownicy mają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności oraz uprawnienia UDT.

Kontakt

ENERGOPAK S.A.

Tel. 0 63 245 46 10


Biuro:

ul. Spółdzielców 3,

62 510 Konin


Magazyny, produkcja:

ul. Kamienica Majątek 6

62 – 530 Kamienica Majątek

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę
Energopak S. A. podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.